Quyết nghị của HĐQT công ty về việc:

07/03/2017  

*Kế hoạch SXKD 2017;
*Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
*Chuyển nhượng nhà số 03 Hoa Đào, P2, Q.Phú Nhuận và số 55-57 đường Vòng Vạn Mỹ, TP.Hải Phòng;
và ...


Xem chi tiết Nghi quyet phien hop HDQT ngay 03.03.2017

    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn