Hội đồng quản trị

11/06/2014  

Nhiệm kỳ 2016-2020

Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch
Bà Nguyễn Thị Việt Ánh  - Thành viên
Ông Đặng Minh Khôi - Thành viên
Ông Hồ Hoàng Đức - Thành viên
Ông Đinh Hoài Minh - Phó chủ tịch, Giám đốc công ty

 

    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn