Miễn nhiệm Phó Giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Lê Phước Hậu [12/11/2019]

Miễn nhiệm Phó Giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Lê Phước Hậu kể từ ngày 30/11/2019... xem thêm

Bổ nhiệm Phó phòng Kế toán và Phụ trách Kế toán đối với Ông Nguyễn Lê Công [22/10/2019]

Bổ nhiệm Phó phòng Kế toán và Phụ trách Kế toán Công ty đối với Ông Nguyễn Lê Công... xem thêm

Miễn nhiệm Kế toán trưởng và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Vũ Thị Lưu [22/10/2019]

Miễn nhiệm Kế toán trưởng và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Vũ Thị Lưu... xem thêm