Miễn nhiệm Kế toán trưởng và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Vũ Thị Lưu

22/10/2019  

Miễn nhiệm Kế toán trưởng và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Vũ Thị Lưu

xem chi tiết: mien nhiem KTT

    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn