Tiêu chuẩn Cà phê xuất khẩu


Cà phê Robusta loại 2 sàng 13 / Robusta Coffee Grade 2 Screen 13


Cà phê Robusta loại 1 sàng 16 / Robusta Coffee Grade 1 Screen 16


Cà phê Robusta loại 1 sàng 18 / Robusta Coffee Grade 1 Screen 18