Cà phê Robusta loại 2 sàng 13 / Robusta Coffee Grade 2 Screen 13

Code: 0000141  
Mã vạch:  
  In trang này     Gửi cho bạn bè

Mô tả sản phẩm

Cà phê Robusta loại 2 sàng 13 5% B&B

•           Tỷ lệ hạt trên sàng 13: tối thiểu 90%

•           Ẩm độ: Tối đa 13%

•           Tạp chất: Tối đa 1%

•           Hạt đen vỡ: Tối đa 5%

Cà phê Robusta loại 2 sàng 13 3% B&B

•           Tỷ lệ hạt trên sàng 13: tối thiểu 90%

•           Ẩm độ: Tối đa 12.5%

•           Tạp chất: Tối đa 0.5%

•           Hạt đen vỡ: Tối đa 3%

•           Quy cách đóng gói: Bao đay / Bao thổi

•           Trọng lượng tịnh: 60kg

 

 

 

Robusta Coffee Grade2 Screen 13 5% B&B

•           Above screen 13: 90% min

•           Moisture: 13% max

•           Foreign matter: 1% max

•           Black & Broken: 5% max

Robusta Coffee Grade2 Screen 133% B&B

•           Above screen 13: 90% min

•           Moisture: 12.5% max

•           Foreign matter: 0.5% max

•           Black & Broken: 3% max

•           Packing: Jute bag / Big bag / Bulk

•           Net weight: 60kg


 

 

 

Gửi cho bạn bè

Tên của bạn *
Email người nhận *
Thông điệp của bạn