Cà phê Robusta loại 1 sàng 16 / Robusta Coffee Grade 1 Screen 16

Code: 0000140  
Mã vạch:  
  In trang này     Gửi cho bạn bè

Mô tả sản phẩm

Cà phê Robusta loại 1 sàng 16

•           Tỷ lệ hạt trên sàng 16: tối thiểu 90%

•           Ẩm độ: Tối đa 12.5%

•           Tạp chất: Tối đa 0.5%

•           Hạt đen vỡ: Tối đa 2%

Cà phê Robusta loại 1 sàng 16 sạch

•           Tỷ lệ hạt trên sàng 16: tối thiểu 90%

•           Ẩm độ: Tối đa 12.5%

•           Tạp chất: Tối đa 0.1%

•           Hạt đen vỡ: Tối đa 0,4%

•           Quy cách đóng gói: Bao đay / Bao thổi

•           Trọng lượng tịnh: 60kg

 

 Robusta Coffee Grade 1 Screen 16

•           Above screen 16: 90% min

•           Moisture: 12.5% max

•           Foreign matter: 0.5% max

•           Black & Broken: 2% max

Robusta Coffee Grade 1 Screen 16 Clean

•           Above screen 16: 90% min

•           Moisture: 12.5% max

•           Foreign matter: 0.1% max

•           Black & Broken: 0.4% max

•           Packing: Jute bag / Big bag / Bulk

•           Net weight: 60kg

 

 

Gửi cho bạn bè

Tên của bạn *
Email người nhận *
Thông điệp của bạn