Nhân điều nguyên nám nhạt / Light Blemish Whole Cashew kernels

Code: 0000137  
Mã vạch:  
  In trang này     Gửi cho bạn bè

Mô tả sản phẩm

Tên sản phẩm: Nhân điều nguyên nám nhạt

Quy cách:

•           LWB 240

•           LWB 320

Chất lượng: Phù hợp theo tiêu chuẩn AFI và tiêu chuẩn ISO/HACCP

 

 

Light Blemish Whole Cashew kernels

Name of Commodity:

•           LWB 240

•           LWB 320

Quality: Conform to AFI standards and meet the ISO/HACCP standards.

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Tên của bạn *
Email người nhận *
Thông điệp của bạn