Hạt tiêu đen (tiêu chuẩn FAQ) / Black Pepper (FAQ STANDARD)

aammm
Code: 0000134  
Mã vạch:  
  In trang này     Gửi cho bạn bè

Mô tả sản phẩm

Tiêu đen 500 g/l FAQ

•           Dung trọng: 500g/l min

•           Ẩm độ: 13.5% max

•           Tạp chất: 1% max

Tiêu đen 550 g/l FAQ

•           Dung trọng: 550g/l min

•           Ẩm độ: 13% max

•           Tạp chất: 0,5% max

Tiêu đen 570 g/l FAQ

•           Dung trọng: 570g/l min

•           Ẩm độ: 13% max

•           Tạp chất: 0,5% max

Black Pepper 500g/l FAQ

•           Density: 500g/l min

•           Moisture: 13.5% max

•           Admixture: 1% max

Black Pepper 550g/l FAQ

•           Density: 550g/l min

•           Moisture: 13% max

•           Admixture: 0.5% max

Black Pepper 570g/l FAQ

•           Density: 570g/l min

•           Moisture: 13% max

•           Admixture: 0.5% max

 

Gửi cho bạn bè

Tên của bạn *
Email người nhận *
Thông điệp của bạn