Hạt tiêu đen (tiêu chuẩn ASTA) / Black Pepper (ASTA STANDARD)

Đen
Code: 0000133  
Mã vạch:  
  In trang này     Gửi cho bạn bè

Mô tả sản phẩm

Tiêu đen 550g/l làm sạch theo ASTA

•           Dung trọng: 550g/l min

•           Ẩm độ: 12,5% max

•           Tạp chất: 0.2% max

Tiêu đen 570g/l làm sạch theo ASTA

•           Dung trọng: 570g/l min

•           Ẩm độ: 12,5% max

•           Tạp chất: 0.2% max

Tiêu đen 580g/l làm sạch theo ASTA

•           Dung trọng: 580g/l min

•           Ẩm độ: 12,5% max

•           Tạp chất: 0.2% max

Black Pepper 550g/l clean - ASTA

•           Density: 550g/l min

•           Moisture: 12.5% max

•           Admixture: 0.2% max

Black Pepper 570g/l clean - ASTA

•           Density: 570g/l min

•           Moisture: 12.5% max

•           Admixture: 0.2% max

Black Pepper 580g/l clean - ASTA

•           Density: 580g/l min

•           Moisture: 12.5% max

•           Admixture: 0.2% max

 

Gửi cho bạn bè

Tên của bạn *
Email người nhận *
Thông điệp của bạn