Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

10/03/2021  

TB ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

TB ngay DK cuoi cung tham du DHDCD 2021

    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn