Thông báo điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

13/03/2020  

Thông báo điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

xem chi tiết: TB DC ngay DK cuoi cung tham du DHDCD 2020

    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn