Thông báo Chốt Danh sách cổ đông năm 2019

18/03/2019  

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cà phê PETEC

Xem chi tiết: Thong bao vv chot DS co dong 2019_1

    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn