TTO - Ngày 19-10, Bộ Công thương đã điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng. Xăng RON 92:

19/10/2015  

giảm 136 đồng/lít; Xăng E5: giảm 26 đồng/lít. Tăng giá dầu diesel 0.05S: 222 đồng/lít; dầu hỏa: 279 đồng/lít...

Ngày 19-10, Bộ Công thương đã ra văn bản điều hành giá xăng dầu. Theo đó, căn cứ giá thế giới, Bộ này yêu cầu:

Điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng

- Xăng RON 92: 136 đồng/lít;

- Xăng E5: 26 đồng/lít;

Điều chỉnh tăng giá các mặt hàng dầu

- Dầu diesel 0.05S: 222 đồng/lít;

- Dầu hỏa: 279 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: 445 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng trên thị trường từ 15g ngày 19-10, theo Bộ Công thương không cao hơn mức giá:

- Xăng RON 92: không cao hơn 18.003 đồng/lít;

- Xăng E5: không cao hơn 17.618 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 13.945 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 13.004 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 9.887 đồng/kg.

    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn