PV OIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút, ngày 19/01/2016

19/01/2016  

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ- CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 564/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 19/01/2016 về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. PV OIL Quyết định điều chỉnh giá bán lể, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 ngày 19/01/2016 cụ thể như sau:

TT

Mặt hàng

Giá bán lẻ

( đồng/ lít thực tế)

Giá bán buôn

( đồng/kg)

1

Xăng Ron 95

16.140

 

2

Xăng Ron 92

15.440

 

3

Xăng E5 Ron 92

14.750

 

4

Dầu DO 0,05%S

10.200

 

5

Dầu KO

9.380

 

6

Dầu FO 3%S

 

7.610

7

Dầu FO 3,5%S

 

7.240

( Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

 

PV OIL NEWS
    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn