PV OIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút, ngày 04/01/2015

04/01/2016  

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ- CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;


Căn cứ công văn số 12/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 04/01/2015 về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu.


PV OIL Quyết định điều chỉnh giá bán lể, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 ngày 04/01/2015 cụ thể như sau:

TT

Mặt hàng

Giá bán lẻ

( đồng/ lít thực tế)

Giá bán buôn

( đồng/kg)

1

Xăng Ron 95

16.730

 

2

Xăng Ron 92

16.030

 

3

Xăng E5 Ron 92

15.330

 

4

Dầu DO 0,05%S

11.110

 

5

Dầu KO

10.270

 

6

Dầu FO 3%S

 

7.910

7

Dầu FO 3,5%S

 

7.540

( Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

PV OIL News
 
    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn