Hội thao truyền thống 2011

06/01/2010  

Một số hình ảnh của hội thao truyền thồng công nhân viên chức, lao động năm 2011 với sự tham gia của tập thể cán bộ viên chức Công ty cổ phần Cà phê PETEC


    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn