Hoạt động chính của Công ty

11/06/2014  

Hoạt động chính của Công ty 

Ngành nghề kinh doanh:

+ Mua bán cà phê, nông lâm thủy sản (không gây ô nhiễm môi trường),

+ Mua bán Thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu và phân bón.

+ Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

+ Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô.

+ Kinh doanh kho bãi.

+ Đại lý kinh doanh xăng dầu. Mua bán nhớt, mỡ.

+ Kinh doanh vận tải xăng dầu bằng ô tô – đường thủy nội địa.

+ Dịch vụ đại lý vận tải đường biển.

+ Đại lý bảo hiểm. Môi giới thương mại.

+ Kinh doanh vận tải xăng dầu bằng đường thủy nội địa qua biên giới Việt Nam.

+ Dịch vụ đại lý tàu biển, Dịch vụ cung ứng tàu biển.

+ Kinh doanh bất động sản.

    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn