PV OIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu

18/02/2016  

từ 15h00 phút, ngày 18/02/2016

PV OIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút, ngày 18/02/2016

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ- CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 1407/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 18/02/2016 về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. PV OIL Quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 ngày 18/02/2016 cụ thể như sau:

TT

Mặt hàng

Giá bán lẻ

( đồng/ lít thực tế)

Giá bán buôn

( đồng/kg)

1

Xăng Ron 95

14.450

 

2

Xăng Ron 92

13.750

 

3

Xăng E5 Ron 92

13.320

 

4

Dầu DO 0,05%S

9.580

 

5

Dầu KO

8.900

 

6

Dầu FO 3%S

 

7.590

7

Dầu FO 3,5%S

 

7.220

( Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

PV OIL NEWS    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn