Chủ tịch HĐQT PETEC đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lịch giữ chức Phó Tổng giám đốc

02/07/2015  

và Ông Bùi Minh Hiệp giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty PETEC.

Căn cứ năng lực, phẩm chất cán bộ và trên cơ sở giới thiệu của PV OIL, ngày 30/6/2015 tại Trụ sở Tổng công ty Thương mại kỹ thuật và Đầu tư (PETEC), Chủ tịch HĐQT PETEC đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lịch, Giám đốc Chi nhánh PETEC Hải Phòng giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty PETEC và tiếp nhận, bổ nhiệm ông Bùi Minh Hiệp, nguyên Trưởng phòng Tài chính -  kế toán của PV OIL Miền Đông giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty PETEC. Buổi lễ công bố được tổ chức trực tuyến tại 4 điểm cầu: TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Đà Nẵng và Hải Phòng.

Description: E:PICTURE 2BO NHIEM ONG NGUYEN VAN LICHIMG_8230.JPG

và công bố quyết định thôi giữ chức Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Ngọc Nam để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Tổng công ty Dầu Việt Nam.

Description: E:PICTURE 2BO NHIEM ONG NGUYEN VAN LICHIMG_8234.JPG

    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn