Chi nhánh Công ty cổ phần Cà phê PETEC tại Hải Phòng

15/06/2014  

Chi nhánh Công ty cổ phần Cà phê PETEC tại Hải Phòng, hoạt động theo ủy quyền của Công ty cổ phần Cà phê PETEC 

Địa chỉ: Số 55 + 57 đường vòng Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

Điện thoại: 0225. 3804201

Fax:         0225. 3804202

E.mail:      coffee@petecof.vn

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh: số 0304263392-004, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hải Phòng cấp lần đầu ngày 28 tháng 4 năm 2009; cấp thay đổi lần 2 ngày 23 tháng 10 năm 2010.

Mã số thuế: 0304263392-004

Ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh: Mua bán cà phê, nông lâm thuỷ sản (không gây ô nhiễm môi trường), phân bón. Kinh doanh vận tải bằng ô tô. Đại lý kinh doanh xăng, dầu. Mua bán nhớt, mỡ. Kinh doanh vận tải xăng dầu bằng ô tô - đường thuỷ nội địa. Dịch vụ đại lý vận tải đường biển. Kinh doanh vận tải xăng dầu bằng đường thuỷ nội địa qua biên giới Việt Nam.

 

Giám đốc chi nhánh:         Ông Nguyễn Hồng Lợi

 

 

    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn