A. Nguyễn Trần Toản về nghỉ theo chế độ

20/06/2016  

từ ngày 20 tháng 6 năm 2016

Tiệc chia tay A. Toản về nghỉ theo chế độ  

 

 

Chúc A Toản sức khỏe và vui vẻ... làm "Người tử tế"

 

    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn