Hoạt động chính của Công ty

11/06/2014  

Hoạt động chính của Công ty 

Ngành nghề kinh doanh:

+ Đại lý kinh doanh xăng dầu. Mua bán nhớt, mỡ.

+ Mua bán cà phê, nông lâm thủy sản (không gây ô nhiễm môi trường),

+ Mua bán Thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu và phân bón.

+ Kinh doanh vận tải xăng dầu bằng ô tô – đường thủy nội địa.

+ Kinh doanh vận tải xăng dầu bằng đường thủy nội địa qua biên giới Việt Nam.

    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn