Lễ kết nạp Đảng viên


Đ/c Phó Bí thư trao quyết định


Đ/c Bí thư chúc mừng


Chúc mừng