Cuộc họp HĐQT ngày 24.08.2022


Đại hội chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022-2025


Công ty dự Hội nghị sơ kết đảng, tổng kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022


Cuộc họp HĐQT ngày 30-06-2022


Giải quần vợt giao lưu thi đấu ngày 15/06/2022


Đại hội cổ đông thường niên năm 2022


Đại hội cổ đông thường niên năm 2021


Đại hội cổ đông thường niên năm 2020


Giải Tennis Friends Cup 2018


Lễ kết nạp Đảng viên - quần chúng Nguyễn Lê Công