Giao lưu thi đấu tennis ngày 01/08/2014


CBCNV Công ty về nguồn


Ngày hội gia đình - Long Hải 2013


Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Công ty Cổ phần cà phê Petec


Gặp mặt CNCNV đầu năm mới - Giáp Ngọ 2014


Giao hữu bóng đá kỉ niệm 30 năm thành lập Tổng Công Ty PETEC


Hoạt động thể thao


Đại hội cựu chiến binh Tập đoàn lần I


Đại hội thường niên VICOFA