Công văn cập nhật thông tin liên lạc (Lần 7) [10/11/2023]

Công văn cập nhật thông tin liên lạc (Lần 7)... xem thêm

Cty dự tiệc chia tay nguyên Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Hải về nghỉ hưu từ 01.11.2023 [01/11/2023]

Cty dự tiệc chia tay nguyên Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Hải về nghỉ hưu từ 01.11.2023... xem thêm

XIN CHÚC MỪNG 42 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỔNG CTY PETEC [12/10/2023]

XIN CHÚC MỪNG 42 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY PETEC... xem thêm

NHÀ MÁY SẢN XUẤT NÔNG SẢN THUỘC CN CTY CP CÀ PHÊ PETEC TẠI DI LINH TỪNG BƯỚC THAY ĐỔI HOÀN THIỆN [24/09/2023]

<p><img src="http://petecof.vn//images/upload_img/z4721546603824_fdd0372d3cad9f432257baf750b27bd3.jpg" alt="" width="238" height="516" /><img src="http://petecof.vn//images/upload_img/z47215... xem thêm

Giải trình BCTC sau kiểm toán năm 2021 [22/02/2022]

Giải trình BCTC sau kiểm toán năm 2021... xem thêm