Xuất khẩu tiêu sang Mỹ tăng hơn 25% về khối lượng

25/08/2014  

6 tháng đầu năm 2014, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu tiêu lớn nhất của Việt Nam với mức tăng 25,58% về khối lượng và 31,56% về giá trị.

Theo số liệu của Tổng cục Hải Quan Việt Nam, lượng tiêu xuất khẩu tháng 6 ước đạt 16.000 tấn, trị giá 127 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 6 tháng đầu năm lên 111.000 tấn, trị giá 790 triệu USD, tăng 36,2% khối lượng và tăng 47,8% về giá trị.
 
Giá tiêu xuất khẩu bình quân 5 tháng đầu năm 2014 đạt 7.013 USD/tấn, tăng 6,95% so với cùng kỳ năm 2013.
 
6 tháng đầu năm nay, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu tiêu lớn nhất của Việt Nam với mức tăng trường 25,58% về khối lượng và tăng 31,56% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Tại thị trường Mỹ, Việt Nam là nước xuất khẩu tiêu lớn thứ hai vào thị trường này sau Indonesia.
 
Nguồn: Cục Công Thương
Nguồn: Bộ Công Thương
Nguồn: Cục Công thương
Nguồn: Bộ Công thương
 
    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn