Thông báo vv Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội

22/03/2017  

Thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2017

 • Tên tổ chức đăng ký giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC.
 • Trụ sở chính: 03 Hoa Đào, P. 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Cà phê Petec.
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 • Mã chứng khoán: PCF.
 • Ngày giao dịch đầu tiên: 29/03/2017.
 • Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên: 7.500 đồng/cổ phiếu.

 xem chi tiết                    Thong bao Dang ky giao dich CP tren Upcom SGDCK Ha Noi ngay 29.3.2017

và các tài liệu liên quan:

                                      PCF - Ban thong tin tom tat

                                      PCF - BCTC kiem toan 2016

                                      PCF - Quyet dinh chap thuan cua HNX

  Tên của bạn *
  Email người nhận *
  Thông điệp của bạn