Giá nông sản tại Việt Nam tuần 27-31/10/2014

03/11/2014  

Dưới đây là giá nông sản trong nước tuần Giá nông sản tại Việt Nam 27-31/10/2014

(triệu đồng/tấn)
 
Hàng hóa
27-31/10
20-24/10
Địa phương
Cà phê nhân robusta    38,6-40,1 38,3-41,2 Miền Trung Tây Nguyên
Hạt tiêu đen     182,0-183,0 182,0-186,0 Miền Nam
Đường trắng       13,0-15,5   13,0-15,5 Miền Nam
Lúa Hè Thu 5,50-6,40   5,90-6,30  
 
T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters
    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn