Công bố thông tin bổ nhiệm Giám đốc

24/04/2019  

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Việt giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Cà phê PETEC

Xem chi tiết: CBTT- QD bo nhiem giam doc congty

    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn