Công bố thông tin ngày 01/09/2015

04/09/2015  

Thay đổi nhân sự HĐQT và BGĐ

Nội dung chi tiết :cbtt ngay 01-09-2015

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Ông Trang Việt Hùng làm Phó giám đốc công ty (người ngoài cùng bên phải) 

 

    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn