Sản lượng cà phê của Ấn Độ không đổi ở mức 5,2 triệu bao trong niên vụ 2013/14

23/05/2013  

(VINANET) – Theo báo cáo của tùy viên Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, sản lượng cà phê và xuất khẩu của Ấn Độ niên vụ 2013/14 được dự báo ở mức 5,2 triệu bao (60 kg/bao), không đổi trong năm thị trường này. Các nhà xuất khẩu của Ấn Độ tiếp tục tìm kiếm nhu cầu mạnh tại châu Âu đối với robusta của Ấn Độ và xuất khẩu được trợ giúp bởi các chương trình của chính phủ. Lĩnh vực quán cà phê của Ấn Độ tiếp tục phát triến số lượng của hàng tuy nhiên nhu cầu cà phê từ lĩnh vực này bị hạn chế. Reuters

    Tên của bạn *
    Email người nhận *
    Thông điệp của bạn